Luật sư tranh tụng

Dịch vụ tranh tụng là một trong những thế mạnh của Luật sư Trường An Hưng

Với kinh nghiệm tích luỹ qua thực tiễn và dịch vụ được thực hiện bởi các Luật sư chuyên nghiệp đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, Luật sư Trường An Hưng tham gia tranh tụng trong các vụ án tại Tòa án, giải quyết tranh chấp cho nhiều khách hàng với những vụ việc hết sức phức tạp.

Luật sư Trường An Hưng tham gia tranh tụng tại Tòa án các cấp đối với các vụ án Hình sự, Dân sự, Kinh doanh- Thương mại, Hôn nhân- Gia đình, Lao động, Hành chính… và tham gia tranh tụng trong tố tụng Trọng tài.

————————————-

Căn cứ pháp luật: Khoản 1 Điều 22 Luật Luật sư

“Điều 22. Phạm vi hành nghề luật sư

  1. Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

  2. Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.”