Bạn có vấn đề pháp lý phải làm việc với cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác để giải quyết khi vì lý do nào đó bạn không thể tự mình thực hiện hoặc không muốn tự mình thực hiện.

Luật sư Trường An Hưng cung cấp dịch vụ đại diện cho khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề nêu trên theo ý chí phù với hợp pháp luật của bạn mà bạn không cần tự mình thực hiện.

Luật sư Trường An Hưng thực hiện công việc đại diện trong 2 lĩnh vực:

+ Đại diện trong tố tụng Tòa án, Trọng tài;

+ Đại diện ngoài tố tụng: Thực hiện các thủ tục Hành chính, Khiếu nại.

———————————

Căn cứ pháp luật: Khoản 2 và 4 Điều 22 Luật Luật sư.

“Điều 22. Phạm vi hành nghề luật sư

2. Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.

4. Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.”