Cơ cấu Tổ chức

Luật sư Đinh Đức Trung- Chủ sở hữu, Đại diện theo pháp luật.

Hãng Luật Trường An Hưng hoạt động với mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn, là pháp nhân có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, sử dụng con dấu và mẫu dấu do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền qui định.

Tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ có các Luật sư, chuyên gia pháp lý có nhiều kinh nghiệm hành nghề trong các lĩnh vực pháp luật đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tên Công ty: CỘNG TY LUẬT TNHH TRƯỜNG AN HƯNG.

Tên giao dịch: HÃNG LUẬT TRƯỜNG AN HƯNG.

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: AN HƯNG ETERNAL LAW FIRM.

Ngày thành lập: 22 tháng 4 năm 2010.

Giấy đăng ký hoạt động số: 22.02.0031/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh cấp.

Mã số thuế: 5701387146.

Số tài khoản: 110000103513. Mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Viêt Nam.